Over UBase

De UBase is een initiatief van de Provincie Utrecht.
 
Zij nodigt bezoekersorganisaties uit om content aan te bieden en gebruik te maken van bezoekersinformatie van andere publieksorganisaties. Zo ontstaat een rijk geheel aan data, dat ten goede komt aan de bezoekers van de provincie Utrecht. De provincie Utrecht stelt zich ten doel om organisaties binnen haar provinciegrenzen te verbinden en te faciliteren, om zo het welzijn en welbevinden van haar bewoners en gebruikers verder te vergroten. 
 
De aanbieders van de data zijn verantwoordelijk voor de compleetheid en actualiteit van de informatie. De UBase bevat niet alle bezoekersinformatie, veel meer is er te vinden op de website van de UBase partners zelf.