Wat is Open Data?

Onder open data verstaan we vrij te gebruiken data van (semi-)overheden en het bedrijfsleven. Deze data moet tenminste vindbaar of opvraagbaar zijn en moet vrij te gebruiken, hergebruiken en te distribueren zijn. Tim Berners-Lee, een van de godfathers van het internet, bedacht een vijfsterrenprincipe om de mate van openheid van data te duiden. 

We spreken van Open Data als aangeboden datasets voldoen aan de volgende 3 kenmerken:

  • Vindbaar: De data moet door gebruikers kunnen worden gevonden zonder tussenkomst van derden. De data moet dus actief worden aangeboden.
  • Hebdistribueren: De data moet vrijelijk hergebruikt en gedistribueert kunnen worden: de aangeboden vorm moet zich daartoe dus ook lenen.
  • Vrijheid van gebruik: Er mogen geen gebruiksbeperkingen worden opgelegd of voorwaarden aan het gebruik worden gesteld: er mag geen onderscheid naar soorten gebruikers worden gemaakt.

De Open Definitie zegt hierover: "Data of content open is indien een ieder de data mag gebruiken, hergebruiken en herdistribueren, met inachtname van het erkennen van de bron”

De data van de UBase wordt aangeboden onder een Creative Commons Licentie. Hierdoor wordt het intellectuele eigendom door de aanbieders van de data behouden en moet deze als zodanig erkend worden. 

In de praktijk is het gangbaar dat de data gratis toegankelijk is en er alleen kosten in rekening gebracht worden indien strict noodzakelijk om de beschikbaarheid en toegankelijkheid te garanderen.