Beschikbare data in de UBase

De data van de UBase is afkomstig van verschillende Utrechtse organisaties. Zij worden uitgenodigd om hun bezoekersdata te delen, zodat hun publieksbereik toeneemt, maar ook nieuwe datasets ontstaan die gebruikt kunnen worden door henzelf en derden. VVV's, TOP's, natuurorganisaties, route-aanbieders, culturele erfgoedinstellingen: zij doen mee in het delen van elkaars data. 
 
Open Data is informatie dat door derden gebruikt kan worden voor eigen doeleinden. De content, verkrijgbaar via de UBase, is open data. Iedereen kan de open data van de UBase downloaden en hergebruiken. Provincie Utrecht en haar partners vragen de ontwikkelaars wel om zich aan de volgende afspraken te houden:
  • Gebruik van data geschiedt zoveel mogelijk in lijn met de wens van Provincie Utrecht en haar partners om bezoekers meer te laten genieten van het aanbod in de provincie;
  • Aan Provincie Utrecht te melden welke applicaties zijn ontwikkeld via de API van de UBase via info@ubase.nl;
  • Relevante marketinginformatie te delen die ontstaat na het inzetten van de nieuwe toepassing. De provincie is benieuwd naar uw succes;
  • Mochten er kwetsende of ander soort onwenselijke toepassingen worden geproduceerd aan de hand van de opengestelde informatie, dan staat het de provincie vrij om de datafeed vanuit de Ubase stop te zetten. 
Een ieder mag de data gebruiken, hergebruiken en herdistribueren, met inachtname van het erkennen van de bron.
De volgende Creative Commons licentievorm is relevant voor de UBase: 
  • CC-BY-SA: Commercieel gebruik is toegestaan, hergebruik en aanpassingen in de content ook. De gebruiker van de UBase data wordt verplicht om nieuwe creaties onder dezelfde voorwaarde beschikbaar te stellen.  
Heeft u relevante content voor bezoekers in de provincie Utrecht?  Neem dan contact op met info@ubase.nl.